Verdier

 

Det er fem kjerneverdier som står i hovedfokus hos oss.

Kunden, medarbeideren, kvalitet, miljø og lønnsomhet.
Vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sunnmøre, og vi skal ha de mest fornøyde, kvalitetsbevisste og prestasjonsorienterte medarbeiderne på Sunnmøre.
Vi skal være leverandør av markedets beste kvalitetsprodukter, og kontinuerlig utvikle interne kvalitetsområder.
Vi skal utøve vår virksomhet med miljø – og samfunnsansvar som en av våre viktigste grunnpilarer.
Vi skal være distriktets mest lønnsomme bilforhandler og forvalte våre verdier på en ansvarsbevisst måte.

Bruktbil

Våre kampanjer

TAKST

JOBBE HOS OSS?