Miljøpolitikken for Brages Holding AS

Brages skal være en miljøengasjert bedrift som tar ansvar for egen ressursbruk og miljøpåvirkning. Vi skal tilrettelegge eget forretningsområde på en slik måte at den ytre miljøpåvirkningen er minst mulig. Kontinuerlig fokus på miljø i alle våre avdelinger skal bidra til å redusere energiforbruket, øke bruken av miljøvennlige produkter samt bedre avfallshåndteringen.

Vi skal være aktive, planmessige og tydelige i våre miljøaktiviteter og vårt samfunnsansvar. Vår virksomhet skal forplikte seg å overholde gjeldende lover og regler som omfatter vår virksomhet. Dette danner grunnlaget for vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.