Brages' visjon og verdier

Visjon

Vi skal være distriktets fremste og mest respekterte leverandør av biler og servicetjenester. Vi har i en årrekke vært blant de ledende i bilbransjen på Sunnmøre, og vår visjon er å være den fremste og mest respekterte bilforhandleren i vårt distrikt. Vår visjon skal reflektere våre ambisjoner. Vi trenger derfor å sette våre mål og standarder høyt. Vi skal kjennetegnes for at vi alltid har et kraftig moment og kontinuerlig utvikling av alle våre fagområder, både for våre medarbeidere og våre kunder.

Vår visjon skal skape en lærende organisasjon som til passer seg et marked i utvikling. Vår visjon og våre verdier favner derfor bredt og omfatter alle våre forretningsområder: bilsalg, mekanisk verksted, skadeverksted, delelager, økonomi og administrasjon. De neste 30 årene vil bli et resultat av hvordan vi foredler våre verdier, og at vi, gjennom den enkelte medarbeider, også i fortsettelsen er Sunnmøres ledende bilorganisasjon.

 

Verdier

Det er fem kjerneverdier som står i hovedfokus hos oss.

Kunden, medarbeideren, kvalitet, miljø og lønnsomhet.
Vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sunnmøre, og vi skal ha de mest fornøyde, kvalitetsbevisste og prestasjonsorienterte medarbeiderne på Sunnmøre.
Vi skal være leverandør av markedets beste kvalitetsprodukter, og kontinuerlig utvikle interne kvalitetsområder.
Vi skal utøve vår virksomhet med miljø – og samfunnsansvar som en av våre viktigste grunnpilarer.
Vi skal være distriktets mest lønnsomme bilforhandler og forvalte våre verdier på en ansvarsbevisst måte.