Brages Eiendom


Brages Eiendom er en aktiv eiendomsforvalter og utvikler av forretningsbygg primært i Møre og Romsdal. Hovedfokus til nå har vært næringsbygg og i hovedsak i tilknytning til bilvirksomhet.

Vår eiendomsmasse består av hel- og deleide eiendommer, samt leide eiendommer. Totalt besitter vi en samlet eiendomsmasse på ca 20.000 kvm forretningslokaler til egne selskaper og eksterne leietakere.

Oversikt over våre eiendommer:


  • Ålesund                    Langelandsvegen 2                          6.000 kvm
  • Ålesund                    Langøyvegen 17                                 2.200 kvm
  • Ålesund                    Digerneset næringsområde 6         3.200 kvm
  • Ålesund                    Digerneset næringsområde 8         2.500 kvm
  • Molde                       Hendenveien 3                                 2.500 kvm
  • Kristiansund             Wilhelm Dalls vei 42                        2.600 kvm