Bragesgruppen


Bragesgruppen med Brages Bilforretning AS i spissen er en av de største bilforhandlergrupperingene i Møre og Romsdal. Takket være god etterspørsel etter våre merkevarer og dyktige medarbeidere har vi etablert oss som en større aktør i den lokale bilbransjen.

Vi har over tid bygget opp egne eiendommer fortrinnsvis i tilknytning til egen drift. I de senere år har vi også utviklet eiendommer for andre virksomheter enn våre egne, og eiendomsutvikling er et av våre satsningsområder.

Bragesgruppen ønsker i tillegg å være en aktiv investor med primærfokus på å investere i lokale selskaper som skal forsterke lokalt næringsliv og bidra til å skape flere arbeidsplasser i regionen.

Fra Åndalsnes til Ålesund og videre framover


Grunnsteinen til Bragesgruppen ble lagt da Kåre Digernes etablerte Åndalsnes Bilverksted AS i 1936. Kåre var opprinnelig fra Digerneset i Ørsta, men søkte lykken innen forretningslivet med etablering av egen bilverksteddrift på Åndalsnes.

I 1962 overtok hans eldste sønn Brage Digernes driften og utvidet etterhvert med salg av nye biler. Frem til 1972 var Åndalsnes Bilverksted forhandler for DAF lastebiler og hadde subagentur for Volvo. Samme år flyttet Åndalsnes Bilverksted inn i nye lokaler på Åndalsnes og søkte samtidig F.E. Dahl om direkteagentur for salg av Toyota. Salget av dette ukjente japanske bilmerket startet samme år med Romsdal som distrikt, og de første Toyota bilene ble levert senhøsten 1972.

Toyota ble raskt markedsleder i Romsdal og etablerte et godt fotfeste i det lokale markedet. I 1979 ble Toyota agenturet for distrikt Sunnmøre ledig, og Brage Digernes fikk tilbud om å etablere drift med Toyota på Sunnmøre. Brage solgte da sine nye lokaliteter på Åndalsnes og reinvesterte midlene i anlegg på Moa i Ålesund. Brages Bilforretning AS ble etablert på nyåret i 1980 og virksomheten startet med salg av nye Toyota, brukte biler samt verksteddrift og delelsalg samme år.

Brages Bilforretning og Toyota opplevde siden oppstarten en jevn og stabil vekst, noe som ga et godt grunnlag for en sunn og god forretningsdrift. I tillegg ble ytterligere og kompletterende virksomheter ervervet, for å forsterke distribusjon av Toyota i Møre og Romsdal.

I 1998 kjøpte Brages Bilforretning AS majoriteten i Toyota Sunnmøre AS i Ørsta og i 2001 ble 51% av Toyota forhandleren Autoservice AS i Kristiansund ervervet.

I 2002 ble BMW agenturet for Ålesund ledig og Brages Bilforretning AS søkte og agenturet for BMW samme år, med oppstart av BMW virksomhet i 2003.

I 2013 ble MINI en del av merkeporteføljen til Brages Bilforretning og året etter også Lexus.

I 2015 ble BMW forhandleren i Molde, Bavaria Molde AS ervervet og omdøpt til Brages Molde AS. Året etter ble Brages Kristiansund etablert med salg og service på BMW.

I 2016 ble det tatt en beslutning om å relokalisere virksomheten i Ålesund fra Moa til Digerneset på grunn av plassmangel 3 moderne bilbygg ble realisert på Digerneset i Skodje i perioden 2018 – 2019. Parallellt ble det påbegynt bygging av nytt anlegg for BMW i Molde.

I 2019 ble det gjennomført en strukturendring i konsernet der BMW og MINI virksomhetene i Ålesund, Molde og Kristiansund ble solgt til Hedin Automotive, som i dag drifter disse selskapene under forhandlerparaplyen Bavaria. En viktig del av bakgrunnen for denne restruktureringen var ønske om å spisse fokus mot Toyota og Lexus, og fortsette å bygge en enda sterkere profil rundt disse merkevarene.

I 2004 kom Espen Digernes (nevø av Brage Digernes) inn i driften med formål om å overta denne på sikt og videreføre driften som 3. generasjons bilforhandler og eier av Brages Holding AS. Espen Digernes er i dag eneeier av Brages Holding og jobber som konsernleder i Bragesgruppen.