Brages Holding AS


Brages Holding AS har eierinteresser i Toyota og Lexus forhandlere i Ålesund, Ørsta og Kristiansund, samt skadesentre i Ålesund og Kristiansund. Dette gjør oss til en av de største bilgrupperingene i Møre og Romsdal, og takket være et godt og langt samarbeide med verdens største bilprodusenter har vi opparbeidet oss en solid posisjon i bilbransjen i fylket.

Vi er bevisste på og stolte av å ha et lokalt eierskap med hjemmeadresse i Møre og Romsdal.

Brages selskaper har historie som bilforhandler tilbake til 1936 og har vært forhandler av Toyota siden 1972. Tidligere har vi også vært forhandler av BMW i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Brages Holding har eiendomsinteresser i 6 næringseiendommer i Møre og Romsdal og jobber aktivt for å utvikle eiendomsporteføljen for næringslivet i fylket.

Vårt mål er å bidra til en bærekraftig og lønnsom utvikling av næringslivet i fylket ved å skape arbeidsplasser i egen drift samt utvikle eiendommer for næringslivet.

Visjon


Vår visjon er å være distriktets fremste og mest respekterte leverandør av biler og servicetjenester.

Vi har i en årrekke vært blant de ledende i bransjen og vår visjon skal reflektere våre ambisjoner. Våre selskaper kjennetegnes ved å strebe etter kontinuerlig utvikling innen alle våre fagområder, til det beste for våre medarbeidere og våre kunder.

Vi skal være lærende organisasjoner som til tilpasser seg et marked i utvikling. Våre verdier favner bredt og omfatter alle våre forretningsområder, både som bilforhandler, eiendomsutvikler og investeringsselskap.

Vi tror at fremtidens resultat vil bli en konsekvens av hvordan vi foredler våre verdier og at vi er drivere av en kontinuerlig utvikling i alt vi gjør.

Verdier


Kunden               

Vi skal ha de mest fornøyde kundene i bransjen

Medarbeideren

Vi skal ha de fornøyde, kvalitetsbevisste og prestasjonsorienterte medarbeidere.

Kvalitet

Vi skal være leverandør av markedets beste kvalitetsprodukter og kontinuerlig utvikle vår egne kvalitetsområder.

Bærekraft

Vi skal utøve vår virksomhet med fokus på miljø og samfunnsansvar.

Lønnsomhet

Vi skal jobbe aktivt for å utvikle vår lønnsomhet og forvalte våre verdier på en ansvarsbevisst måte.