Miljøpolitikk Brages Holding


Brages Holding sine selskaper skal være miljøengasjerte bedrifter som tar ansvar for egen ressursbruk og miljøpåvirkning. Vi skal tilrettelegge egne forretningsområder på en slik måte at den ytre negative miljøpåvirkningen blir minst mulig.

Kontinuerlig fokus på miljø i alle våre avdelinger skal bidra til å redusere energiforbruket samt øke bruken av miljøvennlige produkter og forbedre og minimere avfallshåndteringen.

Vi skal være aktive, planmessige og tydelige i våre miljøaktiviteter og i vårt samfunnsansvar. Våre virksomheter skal forplikte seg å overholde gjeldende lover og regler som omfatter virksomheten.